EMAIL

kontakt@leczenieprzezzywienie.org

Masz pytania?

+ 48 531 970 964

Jak monitorować realizację dobrej praktyki

Jak monitorować realizację dobrej praktyki w szpitalu celem przyznania certyfikatu

Proponowana ocena szpitali będzie wykonywana w kontekście „ZESTAWU STANDARDÓW AKREDYTACYJNYCH – SZPITALE”.

Ocena będzie prowadzona przez zespoły wyznaczone przez Radę Ekspertów, na podstawie wybranych parametrów, różnymi metodami, np:
– Ocena na podstawie przeglądu dokumentacji szpitala.
– Sprawdzenie przegląd dokumentacji medycznej – wywiad z personelem
– wywiad z pacjentami
– Wywiad z Zespołem Leczenia Żywieniowego
– Obserwacja bezpośrednia.

Punktem wyjścia do oceny będzie zgłoszenie dokonywane przez szpital za pośrednictwem strony internetowej w formularzu.

Szczegółowe kryteria oceny – pobierz załącznik