EMAIL

kontakt@leczenieprzezzywienie.org

Masz pytania?

+ 48 604 774 138

slider
Szpital dobrej praktyki
Żywienia klinicznego
Leczenie przez żywienie

Rada Ekspertów wyłoniła zwycięzców IV edycji programu
„Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego”

Organizator

PATRONI

logo
logo
logo
logo
SPolskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci
Societas Chirurgorum
Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci
Naczelna Izba Aptekarska
logo
logo
Stowarzyszenie Apetyt na życie
PTCHO

PARTNERZY

Fresenius Kabi
Medical
Dom medica

Idea naszego programu

Dowiedz się, dlaczego warto wprowadzić nasz program w Twoim szpitalu

Niedożywienie szpitalne

Zjawisko niedożywienia doprowadza do większej liczby powikłań, przedłużenia pobytu w szpitalu i wyższych kosztów.

Niedożywieni pacjenci

Co najmniej 30 proc. pacjentów w polskich szpitalach jest niedożywionych.

Brak zalecanego żywienia

80 proc. pacjentów badanych skalą NRS nie otrzymało zalecanego żywienia.

Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie

Celem inicjatywy jest upowszechnianie w polskich szpitalach dobrych praktyk żywienia klinicznego, ponieważ każdy pacjent ma prawo do oceny stanu odżywienia i otrzymania prawidłowego leczenia żywieniowego. Podjęcie takiej terapii zwiększa jego szanse w walce z chorobą.
Działania prowadzone w ramach programu będą dążyły do wprowadzenia certyfikacji szpitali spełniających kryteria Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego, które zastały opracowane i zaakceptowane przez Radę Ekspertów.
O certyfikat mogą ubiegać się wszystkie placówki, również te które wymagają dodatkowej edukacji w ramach programu szkoleniowego, przygotowującego do uzyskania certyfikatu.


ZGŁOŚ SZPITAL DO PROGRAMU

Zasady dobrej praktyki leczenia żywieniowego w szpitalu

Poznaj zasady opracowane przez Ekspertów wchodzących w skład Rady Naukowej. Zasady niezbędne są do wdrożenia dobrej praktyki leczenia żywieniowego w szpitalu.

Sprawdź zasady

Kryteria oceny dobrej praktyki żywienia klinicznego

W ramach oceny szpitali przez Radę Naukową Programu uwzględniane będzie szereg kryteriów.

Sprawdź kryteria

Korzyści dla szpitali

Dowiedz się co może zyskać szpital wdrażający Dobre Praktyki Żywienia Klinicznego

Prawidłowe prowadzenie leczenia żywieniowego wiąże się z wieloma korzyściami dla szpitala.

Większe oszczędności

Leczenie żywieniowe prowadzi to do mniejszej liczby powikłań, znaczącego skrócenia pobytu w szpitalu, co przynosi szpitalom większe oszczędności.

Większe kontrakty z NFZ

Zwiększona liczba punków przy akredytacji, co daje możliwość wykonywania bardziej specjalistycznych procedur i większego kontraktowania z NFZ.

Szpital przyjazny dla pacjenta

Realizacja praw pacjenta, przez co szpital zyskuje wizerunek jednostki przyjaznej dla pacjenta.

Wyższe standardy leczenia

Upowszechnienie europejskich i polskich standardów żywienia klinicznego przyczyniając się do podnoszenia standardów leczenia w Polsce.

Większe środki z NFZ

Żywienie kliniczne jest refundowane, a jego prawidłowe raportowanie przynosi szpitalom większe środki z NFZ.


Główne zasady udziału w programie

  1. Program przeznaczony jest dla szpitali
  2. Udział w programie jest bezpłatny
  3. Zgłoszenia można przesyłać do 31 stycznia 2022
  4. Certyfikat będzie przyznawany na okres dwóch lat
  5. Certyfikat można odnowić zgłaszając akces na stronie
  6. Certyfikat będzie mógł otrzymać szpital, który uzyska min. 42 punkty (na 60 możliwych) i pomyślnie przejdzie wizytę kontrolną
  7. Szpital, który w jednym z kryteriów otrzyma punktację 0 będzie mógł otrzymać certyfikat, przy zastrzeżeniu zmiany tego punktu w ciągu 2 lat
  8. Pierwszy etap – wysłanie formularza zgłoszeniowego, drugi etap – weryfikacja zgłoszeń i wizyta kontrolna w szpitalu
  9. W programie może wziąć udział szpital, który wdraża dobre praktyki w zakresie żywienia klinicznego. Szpital musi prowadzić żywienie kliniczne w minimum 60% oddziałów, z czego koniecznym jest, aby żywił na oddziałach takich jak: chirurgia, intensywna terapia, onkologia, neurologia, oddział internistyczny, pediatria oraz gastroenterologia
PEŁEN REGULAMIN
Image
Image
Image

Rada Ekspertów

Poznaj specjalistów zaangażowanych w Program Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego - Leczenie przez Żywienie

Uprawnienia wyróżnionych szpitali


Tytuł Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego

Posługiwanie się tytułem przez okres dwóch lat

Posługiwanie się logo programu

Umieszczenie logo w placówce oraz we wszystkich materiałach promocyjnych, w tym na stronie internetowej

Potwierdzenie stosowania standardów

Otrzymanie potwierdzenia stosowania europejskich i polskich standardów w zakresie żywienia klinicznego