EMAIL

kontakt@leczenieprzezzywienie.org

Masz pytania?

+ 48 531 970 964

Kryteria oceny

W ramach oceny szpitali przez Radę Naukową Programu uwzględniane będą następujące kryteria:

Kryteria oceny dobrej praktyki żywienia klinicznego do przyznania certyfikatu

• Ocena stanu odżywienia pacjenta – stosowanie skali NRS lub SGA w momencie przyjęcia do szpitala
• Dostępność dietetyka:
o Konsultacja dietetyczna przeprowadzona w trakcie leczenia oraz przy wypisie pacjenta ze szpitala
o Dostępność konsultacji dietetycznej w szpitalu
• Dane ilościowe w okresie ostatnich 6-ciu miesięcy
o Liczba pacjentów, którzy wymagali interwencji żywieniowej
o Liczba żywień pozajelitowych i dojelitowych zaraportowanych do NFZ
o Liczba zakupionych doustnych diet przemysłowych (ONS)
o Liczba niekompletnych żywień
o Liczba kompletnych żywień
o Liczba chorych pacjentów w szpitalu
• Dostęp do terapii – dostępność worków żywieniowych przygotowywanych w aptece szpitalnej lub przez firmę zewnętrzną
• Zespół leczenia żywieniowego
o Obecność zespołu leczenia żywieniowego lub działu żywienia
o Liczba członków zespołu żywieniowego
o Działalność edukacyjna w zakresie leczenia żywieniowego wewnętrzna/zewnętrzna
o Liczba szkoleń personelu w skali roku
• Możliwość założenia sztucznego dostępu do żywienia dojelitowego lub pozajelitowego
• Opieka nad dostępem do żywienia pozajelitowego i dojelitowego
• Monitorowanie dostępności do żywienia pozajelitowego i dojelitowego
• Spisane w formie dokumentu procedury terapii żywieniowej
• Przekazanie pacjentowi informacji koniecznej do kontynuacji leczenia domowego
• Edukacja pacjenta – informacje o dostępnych metodach żywienia, dostęp do edukatora medycznego, pielęgniarki żywieniowej oraz dietetyka-edukatora
• Możliwość oceny badań laboratoryjnych w szpitalu
• Dostępność sprzętu
• Procedura ochrony czasu posiłków (protected meal policy)

Szczegółowe kryteria oceny – pobierz załącznik