EMAIL

kontakt@leczenieprzezzywienie.org

Masz pytania?

+ 48 604 774 138

Leczenie żywieniowe jest integralną częścią leczenia

Leczenie żywieniowe(LŻ) wskazane jest u wszystkich pacjentów z ryzykiem niedożywienia i niedożywieniem, u których doustną podażą naturalnego pokarmu nie można dostarczyć wystarczającej ilości składników odżywczych (podaż doustna jest niedostateczna).

Niedostateczna podaż doustna wg ESPEN to sytuacja, w której pacjent nie jest w stanie jeść dłużej niż tydzień lub spożywa drogą doustna mniej niż 60% spodziewanego zapotrzebowania energetycznego dłużej niż 1-2 tygodnie.

Leczenie żywieniowe to podaż składników odżywczych (źródeł energii, białka, elektrolitów, pierwiastków śladowych i witamin) w płynach dożylnych lub w dietach przemysłowych, tym chorym, którzy nie mogą być żywieni w sposób naturalny ze względu na charakter choroby podstawowej lub wtórne do choroby podstawowej wyniszczenie. We wsparciu/leczeniu żywieniowym korzystamy z różnych form terapii: poradnictwa dietetycznego, podaży doustnej żywności medycznej, żywienia dojelitowego, pozajelitowego, leczenia żywieniowego w warunkach domowych.Obejmuje ono ocenę stanu odżywienia pacjenta, ocenę zapotrzebowania na składniki odżywcze pacjenta, zlecanie i podawanie odpowiednich dawek składników odżywczych w postaci zwykłych produktów odżywczych, płynnych doustnych diet lub sztucznego odżywiania, monitorowanie stanu klinicznego i metabolicznego.

Cele leczenia żywieniowego:

 • poprawa stanu odżywienia,
 • utrzymanie prawidłowego rozwoju,
 • poprawa rokowania,
 • przyśpieszenie wyleczenia,
 • umożliwienie zastosowania innych metod leczenia.

Korzyści płynące z leczenia żywieniowego:

 • wzrost masy ciała i masy mięśniowej,
 • zwiększenie dziennego spożycia składników odżywczych i energii,
 • polepszenie samopoczucia, ogólnego stanu zdrowia i jakości pacjenta,
 • polepszenie wskaźników odporności, lepsza reakcja organizmu na stosowane leczenie,
 • złagodzenie skutków ubocznych zabiegów leczniczych,
 • poprawa funkcjonowania przewodu pokarmowego,
 • obniżenie kosztów związanych z hospitalizacją,
 • obniżenie śmiertelności,
 • skrócenie chorowania, szybszy powrót do normalnego życia, w tym aktywności zawodowej,
 • mniejsza zależność od opiekunów.

W jakich oddziałach jest stosowane leczenie żywieniowe?

Leczenie żywieniowe stosowane jest praktycznie we wszystkich specjalizacjach medycznych, ale są oddziały szpitalne, których pacjenci otrzymują je częściej:

  • oddziały intensywnej terapii (np. pacjenci nieprzytomni, z ciężkimi urazami czy zakażeniami, których nie można odżywiać inaczej),
  • oddziały leczące oparzenia,
  • oddziały chirurgiczne (np. pacjenci przygotowywani do leczenia operacyjnego, po operacjach, kiedy nie mogą się odżywiać naturalnie, w przypadku konieczności ponownych operacji lub wystąpienia powikłań),
  • oddziały gastrologiczne, chorób wewnętrznych, neurologiczne, onkologiczne.

Są to tylko niektóre przykłady zastosowania tej terapii w warunkach szpitalnych. Pacjent zawsze, o ile istnieją wskazania do leczenia żywieniowego, powinien je otrzymać, niezależnie od tego, w jakim oddziale jest hospitalizowany.