EMAIL

kontakt@leczenieprzezzywienie.org

Masz pytania?

+ 48 531 970 964

Korzyści dla szpitali

Polska na tle innych krajów Europy zajmuje wysoką pozycję odnośnie leczenia żywieniowego pod kątem posiadania refundacji żywienia pozajelitowego oraz dojelitowego. Dzięki temu polscy pacjenci mają łatwiejszy dostęp do wsparcia żywieniowego. Jedynymi środkami, które nie podlegają refundacji są doustne diety przemysłowe czyli tzw. doustne suplementy diety (ONS). Niestety, jeżeli chodzi o wdrażanie żywienia pozajelitowego oraz dojelitowego w polskich szpitalach pozycja Polski znacząco spada, ponieważ mamy zasoby, lecz nie wykorzystujemy ich w pełni.

Prawidłowe prowadzenie leczenia żywieniowego wiąże się natomiast z wieloma korzyściami dla szpitali.

Korzyści dla szpitali wdrażających Dobre Praktyki Żywienia Klinicznego

  • Żywienie kliniczne jest refundowane, a jego prawidłowe raportowanie przynosi szpitalom większe środki z NFZ.
  • Wprowadzenie leczenia żywieniowego jest opłacalne dla szpitala – Leczenie żywieniowe prowadzi to do mniejszej liczby powikłań, znaczącego skrócenia pobytu w szpitalu, co przynosi szpitalom większe oszczędności.
  • Zwiększona liczba punków przy akredytacji, co daje możliwość wykonywania bardziej specjalistycznych procedur i większego kontraktowania z NFZ.
  • Realizacja praw pacjenta, przez co szpital zyskuje wizerunek jednostki przyjaznej dla pacjenta.
  • Upowszechnienie europejskich i polskich standardów żywienia klinicznego przyczyniając się do podnoszenia standardów leczenia w Polsce.