EMAIL

kontakt@leczenieprzezzywienie.org

Masz pytania?

+ 48 531 970 964

Trwa recertyfikacja szpitali z II edycji programu

    • Home
    • Trwa recertyfikacja szpitali z II edycji programu

Trwa proces recertyfikacji „Szpitali Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego”, które uzyskały tytuł w II edycji programu

Internetowe, indywidualne kwestionariusze zgłoszeniowe zostały przesłane bezpośrednio do szpitali.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Koordynator programu:

Natalia Skarbek
kontakt@leczenieprzezzywienie.org
tel. +48 883 688 822