EMAIL

kontakt@leczenieprzezzywienie.org

Masz pytania?

+ 48 604 774 138

Zastrzeżenia prawne

    • Home
    • Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne
Treści zamieszczone w materiałach zawartych na stronie internetowej POLSPEN mają wyłącznie charakter informacyjny lub reklamowy i nie mogą być traktowane jako forma doradztwa, konsultacji czy rekomendacji.
Bardzo starannie opracowaliśmy naszą witrynę i nieustannie ją rozszerzamy i aktualizujemy. Niemniej jednak, nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i kompletność jej treści. Wszelkie informacje zawarte w serwisie POLSPEN mogą być przedstawione w formie niepełnej, skróconej lub mogą być przedawnione.
POLSPEN nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane pobieraniem materiałów tego serwisu i ich dalszym wykorzystaniem.

Informacje handlowe
Informacje zawarte w niniejszej witrynie internetowej są niewiążące i przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych. W szczególności, informacja handlowa zamieszczona w serwisie internetowym POLSPEN nie stanowi oferty świadczenia usług lub oferty sprzedaży towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Informacje zawarte na stronie nie zastępują profesjonalnej pomocy, w szczególności medycznej ani innej specjalistycznej. Użytkownicy nie powinni podejmować działań w oparciu o te informacje bez uprzedniego uzyskania odpowiednich porad. POLSPEN nie ponosi żadnych konsekwencji ani odpowiedzialności za następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na stronach internetowych POLSPEN informacji bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.
Publikacje zamieszczone na naszej stronie internetowej mogą zawierać prognozy, które podlegają zmianom pod wpływem różnych czynników. Przyszłe wyniki mogą się istotnie różnić od tych opisanych w prognozach, np. ze względu na: zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej, uwarunkowania gospodarcze i związane z działaniami konkurencji, zmiany regulacyjne, wyniki badań klinicznych, wahania kursów walut, wyniki postępowań sądowych, a także dostępność finansowania. POLSPEN nie ponosi odpowiedzialności za aktualizację opublikowanych prognoz. Ponadto nie jesteśmy odpowiedzialni za zawartość tekstów firm trzecich opublikowanych na tej stronie. Poszczególni autorzy są odpowiedzialni za swoje prace. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wyrządzone podczas korzystania z tych informacji.

Prawa własności intelektualnej
POLSPEN jest właścicielem wszelkich praw własności intelektualnej związanych z przygotowaną stroną internetową. Wszystkie teksty i ilustracje są chronione prawami autorskimi. Zawartość serwisu internetowego nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba, że POLSPEN wyrazi na to pisemną zgodę.

Prawo właściwe
Treść naszej strony internetowej jest przeznaczona wyłącznie do użytku na terytorium Unii Europejskiej. Promowanie lub zakup poszczególnych produktów, usług i terapii przedstawionych na tej stronie może nie być dopuszczalne na mocy przepisów prawa obowiązujących w poszczególnych krajach poza Unią Europejską. Strona internetowa nie stanowi promocji tych produktów, usług i terapii dla tych krajów. Wszelkie roszczenia prawne lub pozwy mogące powstać w związku z niniejszą stroną internetową lub jej wykorzystaniem podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej.

Hiperłącza
Poza własnymi informacjami oferujemy również linki do witryn firm zewnętrznych. Treść i projekt stron internetowych osób trzecich są poza naszą kontrolą. Nie gwarantujemy, że informacje na stronach internetowych osób trzecich są dokładne lub poprawne. Poszczególni autorzy powiązanych witryn są odpowiedzialni za informacje, opinie i fakty prezentowane na ich stronach internetowych. To samo dotyczy komentarzy zgłoszonych w książkach gości, formularzach dyskusyjnych i listach e-mailowych. Nie jesteśmy też odpowiedzialni za bezpieczeństwo techniczne linków i stron docelowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych w tych linkach lub korzystania z hiperłączy.

Inne
W przypadku pytań, komentarzy lub uwag dotyczących strony internetowej, prosimy o kontakt przez e-mail: kontakt@leczenieprzezzywienie.org lub na adres firmy:
POLSPEN
ul. Banacha 1a
02-097 Warszawa
z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych/IODO.