EMAIL

kontakt@leczenieprzezzywienie.org

Masz pytania?

+ 48 531 844 325

26 lip
0

Większe środki z NFZ

Żywienie kliniczne jest refundowane, a jego prawidłowe raportowanie przynosi szpitalom większe środki z NFZ.

26 lip
0

Wyższe standardy leczenia

Upowszechnienie europejskich i polskich standardów żywienia klinicznego przyczyniając się do podnoszenia standardów leczenia w Polsce.

26 lip
0

Szpital przyjazny dla pacjenta

Realizacja praw pacjenta, przez co szpital zyskuje wizerunek jednostki przyjaznej dla pacjenta.

26 lip
0

Większe kontrakty z NFZ

Zwiększona liczba punków przy akredytacji, co daje możliwość wykonywania bardziej specjalistycznych procedur i większego kontraktowania z NFZ.

26 lip
0

Większe oszczędności

Leczenie żywieniowe prowadzi to do mniejszej liczby powikłań, znaczącego skrócenia pobytu w szpitalu, co przynosi szpitalom większe oszczędności.