EMAIL

kontakt@leczenieprzezzywienie.org

Masz pytania?

+ 48 604 774 138

Polityka prywatności

  • Home
  • Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Informacja o ochronie prywatności

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie POLSPEN („Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu”). Ochrona prywatności jest dla nas ważna. Chcielibyśmy poinformować Państwa o sposobie i rodzajach zbieranych przez nas danych osobowych oraz wyjaśnić metody ich wykorzystywania.

Pragniemy zwrócić uwagę, że nasze strony zawierają linki do stron zewnętrznych, które nie są objęte niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności.

Zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane

Możemy zbierać i wykorzystywać Państwa dane osobowe podczas wizyty na naszej stronie internetowej.

Jak w przypadku większości stron internetowych, zbieranie danych dotyczących Państwa wizyt na naszej stronie ma na celu dostosowanie jej pod kątem użytkowanego przez Państwa urządzenia i wszystkich jego funkcji lub przechowywanie Państwa preferencji dotyczących bieżącej lub przyszłych sesji przeglądania. Podczas wizyt na naszych stronach internetowych rutynowo zbierane są następujące dane protokołu internetowego:

 • nazwa usługodawcy (adres IP)
 • strona internetowa, która przekierowała Państwa na naszą stronę
 • odwiedzane strony
 • typ przeglądarki internetowej
 • data i długość wizyty.

Adres IP zostanie spseudonimizowany poprzez usunięcie trzech ostatnich cyfr. Przez to nie będziemy w stanie bezpośrednio zidentyfikować Państwa jako osób fizycznych. Dane zostaną usunięte w ciągu jednego miesiąca.

Pliki cookies

Wykorzystujemy pliki cookies, aby zapewnić prawidłowe działanie naszej strony internetowej, optymalizować i zwiększać wygodę jej użytkowania, dostarczać Państwu jak najlepsze usługi oraz spersonalizowane i wartościowe treści dotyczące produktów i usług naszej firmy i firm zewnętrznych. Kontynuując przeglądanie witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie.

Informacje przekazane aktywnie w związku z zapytaniem lub ankietą

Będziemy zbierać i przetwarzać dane przekazane nam aktywnie, na przykład podczas wypełniania formularzy, ankiet internetowych lub kontaktowania się z nami za pomocą innych środków komunikacji, takich jak poczta elektroniczna, telefon lub poczta tradycyjna. W przypadku formularzy internetowych cel przekazywanych danych osobowych jest określony w formularzu.

Jeśli kontaktujecie się Państwo z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej, przechowujemy następujące informacje:

 • imię i nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu,
 • firma, zawód
 • rodzaj zapytania i ewentualne dalsze informacje w celu odpowiedzi na nie.

Robimy to na podstawie wcześniejszej zgody lub, w stosownych przypadkach, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Nie wykorzystamy tych informacji jako podstawy do dalszych kontaktów z Państwem bez otrzymania wyraźnej zgody. Państwa dane kontaktowe będą przechowywane bezterminowo po odpowiedzi na zapytanie lub przeprowadzeniu ankiety. Informacje podane w formularzach internetowych są zbierane przy użyciu bezpiecznego połączenia w celu ochrony danych osobowych przed manipulacją lub nieupoważnionym dostępem. Należy pamiętać, że informacje przekazywane zwykłą drogą elektroniczną nie są bezpieczne.

Udostępniamy Państwa dane

Udostępniamy Państwa dane w ramach POLSPEN. Dane będą przechowywane i administrowane przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN) z siedzibą w Warszawie, ul. Banacha 1 a, 02-097 Warszawa oraz Procontent Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 140/46, 00-061 Warszawa. 

Nie ujawniamy Państwa danych osobowych żadnym władzom państwowym, chyba że jest to wymagane przez prawo. Nasi pracownicy, agencje i sprzedawcy detaliczni są zobowiązani do przestrzegania poufności i ochrony prywatności Państwa danych osobowych.

Wnioski, zapytania i skargi

W każdej chwili możecie Państwo zwrócić się o informacje dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych, w tym, między innymi, ich pochodzenia, odbiorców i celów przetwarzania. Ponadto możecie Państwo zwrócić się o informacje dotyczące dostępu do swoich danych, uzyskać ich kopię, zlecić korektę albo zażądać usunięcia danych osobowych, pod warunkiem, że ich przechowywanie nie jest wymagane przez inne przepisy; możecie też złożyć skargę (w zakresie określonym przez prawo). W takim przypadku niezwłocznie potwierdzimy otrzymanie skargi i zbadamy każdą, która dotyczy naszego sposobu zarządzania danymi osobowymi. Przy składaniu wniosków prosimy o korzystanie z formularza kontaktowego.

Macie Państwo prawo cofnięcia zgody lub żądania usunięcia swoich danych osobowych w dowolnym czasie; w takim przypadku prosimy o kontakt z nami korzystając z poniższych danych kontaktowych. Subskrypcje mogą również zostać anulowane w dowolnym czasie.

Macie Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do naszego Inspektora Ochrony Danych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących kwestii dostępu lub korekty danych osobowych prosimy o kontakt z nami (na adres poczty elektronicznej: kontakt@leczenieprzezzywienie.pl) lub z naszym Inspektorem Danych Osobowych pod adresem:

POLSPEN
ul. Banacha 1a
02-097 Warszawa

z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych/IODO.